Παθήσεις

Ουρολογικές & ανδρολογικές παθήσεις

Υδροκήλη

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΔΡΟΚΗΛΗ;

Η υδροκήλη είναι η σταδιακή, συνήθως, ανώδυνη διόγκωση του οσχέου ( του σάκου μέσα στον οποίο βρίσκονται οι όρχεις ). Πρόκειται για καλοήθη πάθηση, που οφείλεται στη συλλογή , κατά κύριο λόγο, ορώδους υγρού, και σπανιότερα αίματος ή λέμφου, μεταξύ του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα , που περιβάλλει τον όρχι, και του όρχεως.

Hydrocele

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

• Αίσθημα βάρους
• Ενόχληση και δυσκολία κατά τη βάδιση, την άσκηση ή τη στάση.

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

• Ιδιοπαθής υδροκήλη, που είναι η πιο συχνή μορφή της, και δεν εντοπίζεται κάποια συγκεκριμένη παθολογία που την προκαλεί.
• Δευτεροπαθής υδροκήλη, που είναι αντιδραστική εκδήλωση οποιασδήποτε πάθησης των όρχεων και της επιδιδυμίδας (π.χ. μετά από χειρουργείο κιρσοκήλης, κακώσεις, ορχεοεπιδιδυμίτιδα, καρκίνος των όρχεων, μετά από ακτινοβολία στην περιοχή ).

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση γίνεται αρχικά με την κλινική εξέταση, κατά την οποία διαπιστώνεται η ανώδυνη διόγκωση του οσχέου χωρίς συνοδό παθολογία , τις περισσότερες φορές, του όρχεως ή της επιδιδυμίδας. Στη συνέχεια, γίνεται υπερηχογράφημα οσχέου, που επιβεβαιώνει την κλινική διάγνωση και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη σύσταση του υγρού, την κατάσταση του όρχεως και της επιδιδυμίδας και τυχόν άλλα συνυπάρχοντα παθολογικά ευρήματα.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι η χειρουργική, κατά την οποία γίνεται μια μικρή τομή στο όσχεο, διανοίγεται η κοιλότητα του ελυτροειδούς χιτώνα, παροχετεύεται το υγρό ( που μπορεί να σταλεί για κυτταρολογική εξέταση ή καλλιέργεια ), και γίνεται αναστροφή του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα, με στόχο να καταργηθεί η κοιλότητα μεταξύ αυτού και του όρχεως, ώστε να μην υπάρξει ενδεχόμενο υποτροπής.
Ο ασθενής εξέρχεται μετά από λίγες ώρες από το νοσοκομείο και από την επόμενη ημέρα επανέρχεται στις δραστηριότητες του.