Επεμβάσεις

Ουρολογικές & ανδρολογικές επεμβάσεις

Ρομποτική χειρουργική Da Vinci

Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci έφερε την επανάσταση όχι μόνο στη Χειρουργική, αλλά και στην Ιατρική εν γένει. Την τελευταία 15ετία εφαρμόζεται στην καθημέρα ιατρική πράξη και τα οφέλη του απολαμβάνουν χιλιάδες ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, απαλλαγμένη, όμως, από κάποια σημαντικά μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπως η εικόνα δύο διαστάσεων και η αστάθεια της, ο τρόμος ( τρέμουλο ) των κινήσεων, το περιορισμένο εύρος κινήσεων και η ακαμψία των εργαλείων.
Αντίθετα, στη ρομποτική χειρουργική έχουμε:
• Τρισδιάστατη εικόνα.
• Μεγέθυνση εώς 15 φόρες του οπτικού πεδίου.
• Πολύ μεγάλο εύρος κινήσεων και ευελιξία , καθώς οι ρομποτικοί βραχίονες δίνουν τη δυνατότητα περιστροφής 360° των χειρουργικών εργαλείων μέσα στο πεδίο.
• Απόσβεση του φυσιολογικού τρόμου των χεριών του χειρουργού και χρήση μικρότερων εργαλείων.
Όλα τα παραπάνω, έχουν συντελέσει, ώστε όλες οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και η συντριπτική πλειοψηφία των ανοικτών, να μπορούν ,πλέον, να διενεργηθούν με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci με μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα για τον ασθενή. Η ειδικότητα, στην οποία έχει την πιο ευρεία εφαρμογή το ρομποτικό σύστημα είναι η Ουρολογία, καθώς έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι υπερέχει έναντι της λαπαροσκοπικής και της ανοικτής χειρουργικής, ειδικά όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη και τη ριζική προστατεκτομή, αλλά και τον καρκίνο του νεφρού και της ουροδόχου κύστης. Με το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci η ριζική προστατεκτομή γίνεται από μικροσκοπικές οπές σε αντίθεση με την τομή 8-10 εκατοστών της ανοικτής ριζικής προστατεκτομής, έχουμε τρισδιάστατη όραση με πολύ υψηλή ευκρίνεια και μεγέθυνση, παρέχεται η δυνατότητα πολύ λεπτών χειρουργικών χειρισμών με ακρίβεια χιλιοστού, λόγω της μεγάλης ευελιξίας και εύρους κινήσεων των ρομποτικών βραχιόνων.
Σε όλα τα παραπάνω οφείλεται το ότι εμφανίζονται σχεδόν μηδενικό ποσοστό στενωμάτων κυστεοουρηθρικής αναστόμωσης σε σύγκριση με ποσοστά 6-80 % στην ανοικτή επέμβαση, το 91% των ασθενών έχει πλήρη εγκράτεια στον 1,5 μήνα σε σύγκριση με το 60 % στους 6 μήνες για την ανοικτή, και στυτική λειτουργία με ποσοστά ικανοποίησης 60-95 % σε σύγκριση με 10-60 % στην ανοικτή χειρουργική. Γι’ αυτό το λόγο, είναι η μέθοδος εκλογής ειδικά σε νέους άνδρες, οι οποίοι είναι ενεργοί σεξουαλικά και δραστήριοι επαγγελματικά, καθώς διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα ζωής τους.
Ο Χειρουργός Ουρολόγος που διενεργεί τις ρομποτικές επεμβάσεις πρέπει να είναι πιστοποιημένος ρομποτικός χειρουργός μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, έμπειρος και εξοικειωμένος με το χειρισμό του ρομποτικού συστήματος.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με τη ρομποτική χειρουργική, λόγω της δυνατότητας πολύ λεπτών χειρουργικών χειρισμών με ακρίβεια χιλιοστού και της εξαιρετικής οπτικής κι ευκρίνειας που παρέχει στο Χειρουργό, διαφυλάσσονται τα αγγεία, τα νεύρα, οι σφιγκτήρες και όλες οι σημαντικές ανατομικές δομές, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της στύσης και η εγκράτεια κατά την ούρηση του ασθενούς, τα οποία αποτελούν τις δύο πολύ σημαντικές επιπλοκές, που παρουσιάζονται μετά την ανοικτή ριζική προστατεκτομή. Τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα είναι:
• Σπάνια απαιτείται μετάγγισης αίματος, καθώς η αιμορραγία με το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci είναι ελάχιστη.
• O χρόνος νοσηλείας έχει μειωθεί στις 2-3 ημέρες σε σχέση με τις 7 μετά την ανοικτή χειρουργική.
• O ασθενής από τις πρώτες ημέρες είναι πλήρως λειτουργικός κι επανέρχεται στις πλήρεις δραστηριότητες του μετά από 15-20 ημέρες σε αντίθεση με τον 1-1,5 μήνα που απαιτείται μετά την ανοικτή επέμβαση.
• Εξασφαλίζει μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και, άρα, ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς.
• Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.
• Δεν υπάρχει τομή, παρά μόνο 5 μικροσκοπικές οπές 8-10 χιλιοστών.
• Μικρότερη διάρκεια αναισθησίας.

Στον Όμιλο Υγεία διαθέτουμε όλα τα σύγχρονα μέσα για τη διενέργεια ρομποτικών επεμβάσεων με ασφάλεια και άριστα αποτελέσματα, καθώς υπάρχει εκπαιδευμένη ομάδα στη λειτουργία του συστήματος Da Vinci, αποτελούμενη από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους και νοσηλευτές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία, καθώς πραγματοποιούμε μεγάλο αριθμό ρομποτικών κάθε χρόνο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασθενή και με γνώμονα τη βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος ως ξεχωριστού για τον καθένα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μας είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα με υψηλά ποσοστά πλήρους εγκράτειας και διατήρησης της στύσης, αλλά και ολοκληρωμένη ογκολογική αντιμετώπιση με ελεύθερα νόσου χειρουργικά όρια, καθώς ο πρωταρχικός στόχος είναι η ίαση.